Kontakt | Avalehele
top
bot
Aule Kirjastus
big_top
 

Tagasiside

Sellelt leheküljelt saab saata „Eesti slängi sõna­raamatu” koostajatele uusi või sõnastikust puuduvaid slängisõnu ja -väljendeid.

Kõiki saadud sõnu ja väljendeid võetakse arvesse sõnaraamatu uue trüki koostamisel.

*Slängisõna või -väljend:

*Tähendus või seletus:

Kasutusnäide või kasutusnäited (laused, fraasid):

Kasutuseletuleku aeg (võib ka umbes):

Saatja nimi:

Saatja e-posti aadress:

Muud märkused ja kommentaarid:

Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud. Ülejäänud väljad võib soovi korral täita või täitmata jätta.

 
big_bot