Kontakt | Avalehele
top
bot
Aule Kirjastus
big_top
 

Korduvad küsimused


Kas „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamat” lõpuks tervikuna ka ilmub?

Palume vabandust kõikidelt, kes on pidanud väga pikalt ootama. Töö sõnastiku koostamisel ei ole peatunud ning kolmandas köites ilmub kogu ülejäänud sõnaraamat.Kust saab osta „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatu” varasemaid köiteid?

Mõlemad köited on valdavalt läbi müüdud, kuid neid võib siin-seal leiduda. Kuna need köited kirjastas Eesti Keele Sihtasutus ja mitte Aule Kirjastus, ei sõltu nende turustamine meist.Kas on kavas „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamat” kunagi üheköitelisena avaldada?

Meie esmane eesmärk on saada sõnastik tervikuna valmis ja avaldada võimalikult kiiresti kolmas köide. Plaane edaspidiseks teeme siis, kui see eesmärk on saavutatud.Kas on kavas avaldada „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamat” veebis kasutamiseks või CD‑ROMil?

Sõnastik ilmub nii veebisõnastikuna kui CD‑ROMil. Anname sellest oma koduleheküljel teada.Miks nimetate oma sõnastikku kõige põhjalikumaks ja täpsemaks? Saagpaku eesti-inglise sõnaraamat on ju suurem ja ka TEA „Eesti-inglise sõnaraamat” sisaldab 100 000 märksõna?

Saagpaku sõnaraamat on üks möödunud sajandi olulisemaid selle valdkonna teoseid, mille suuruses ja väärtuslikkuses on võimatu kahelda. Ometi on see hakanud ajapikku väärikalt vananema: keel areneb, tekivad uued sõnad ja muutub keelekasutus. Selle tulemusel ei pruugi Saagpakust enam leida vasteid ka mitmetele igapäevasematele või harjumuspäraseks saanud keelenditele. Samuti ei liigendanud Saagpakk nii täpselt märksõnade eri tähendusi ega esitanud nii põhjalikku grammatilist teavet ja nii täpseid kommentaare vastete kasutamise kohta. Meie eesmärk ei ole Saagpakuga konkureerida: tegu on eri ajastute teostega. Oma hinnangus lähtusime tänapäeva kasutaja seisukohast.

TEA kirjastuse 2005. aastal ilmunud „Eesti-inglise sõnaraamat” sisaldab kirjastaja andmetel ligikaudu 100 000 sõna ja väljendit 944 leheküljel. Lehekülgede arvu põhjal võib eeldada, et TEA on arvestanud selle 100 000 sisse nii märk­sõna­artiklid kui ka nendes lisaks sisalduvad väljendid, püsi­ühendid jms. Kui rakendada samasugust arvestust „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatu” suhtes, sisaldavad meie sõna­raamatu esimesed kaks köidet (A‒K) koos üle 63 000 märk­sõna ja väljendi ning kogu sõnastiku mahuks on kavandatud vähemalt 130 000 märksõna ja väljendit. Kui võrrelda TEA „Eesti-inglise sõnaraamatu” sõna­artikli keskmist mahtu ja seal antavat infot sellega, mida pakub „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamat”, saame tulemuseks täiesti eri mastaapides teosed, mille kasutamis­võimalused ja ‑otstarve on erisugused.Tellisin 1999. aastal „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatu” ja pole tänaseni seda tervikuna kätte saanud! Olen täiesti nördinud ja pettunud!

Teie meelepaha on rohkem kui õigustatud.

Palume Teil võtta meiega ühendust e‑postiaadressil

Hilinemise põhjused seisnesid selles, et tollaseid asjaolusid arvestades tundus otstarbekas oluliselt suurendada sõnaraamatu mahtu ja põhjalikkust, lootuses, et oluliselt mahukam ja põhjalikum lõpp­tulemus toob kasu kõikidele kasutajatele. Kahjuks osutusid autori esialgsed hinnangud töö mahu ja valmimise suhtes ekslikuks.

Sõnaraamatu koostamine ei ole kunagi seiskunud. Autor jätkab seda väga mahukat tööd ja seni puuduv sõnastiku osa (tähed L‒Y) on kavandatud ilmuma kolmandas köites.

Infot sõnaraamatu valmimise ja edaspidise müügi kohta saate Aule Kirjastuse kodulehelt.Tellisin sõnastiku ette. Kuidas ma kolmanda köite kätte saan, kui see ükskord ilmub?

Kolmanda köite ilmumisest teatatakse Teile ette. Põhjalikuma info saamiseks palume Teil kindlasti võtta meiega ühendust e‑postiaadressil


 
big_bot