Kontakt | Avalehele
top
bot
Aule Kirjastus
big_top
 

Ülevaade sõnastiku koostamise kohta


Kui 1999. aastal asuti koostama „Tänapäeva eesti-inglise sõnaraamatut” koostama, oli puudus igasugustest eesti-inglise sõnaraamatutest ning teos oli kavandatud üheköiteliseks ja küllaltki ülevaatlikuks, et rahuldada esmast vajadust.

Peatselt pärast seda ilmus aga mitu uut eesti-inglise sõnastikku (muu hulgas kirjastustelt Festart, Tea ja Koolibri), mis selle tühimiku suuresti täitsid. Kõik need sõnaraamatud on üheköitelised ja suhteliselt ülevaatliku sisuga, keskendudes põhiliselt ingliskeelsete vastete loetlemisele ja mitte niivõrd vastete analüüsile. Eestis on suhteliselt vähe sõnaraamatukoostajaid ning napib ka ressursse sõnastike tegemiseks ja kirjastamiseks, sest turg on väga väike. Vajadust veel ühe samalaadse teose järele tõenäoliselt enam pole.

Siiski ei paku need väiksemamahulised sõnastikud alati piisavalt abi nõudlikumale kasutajale, kes sooviks näha rohkem näiteid ning teavet eri vastete kasutamise ja nüansside kohta. Sellepärast otsustas sõnaraamatu koostaja Andres Aule võrreldes kavandatuga märkimisväärselt suurendada märksõnade ja vastete arvu ning nende analüüsi mahtu, asetades erilist rõhku ka vastete täpsuse kontrollimisele, et luua põhjalikum teos, millist on Eestis tunduvalt rohkem tarvis.

Sõnaraamat on algselt kavandatust väga palju mahukam ja ilmub mitmes köites. Ehkki ettetellimine oli paraku juba toimunud ja lubadused antud, usuvad selle tegijad siiski, et ka tellijatel on rohkem kasu põhjalikumast sõnastikust.

Põhjalikkust taotledes on sõnaraamatu ilmumine paraku märkimisväärselt hilinenud. Töö selle koostamisega käib pidevalt ja jõuab lähemal ajal lõpule. Teose lühemaks ja pealiskaudsemaks muutmine, mis oleks küll võinud kiirendada selle valmimist, ei oleks enam olnud mõistlik, kui kaks köidet olid juba ilmunud.

Usutavasti sooviksid ettetellijad juba ammu kasutada terviklikku teost ning tunnevad, et nende lootusi on petetud. Koostaja palub vabandust Teile valmistatud ebameeldivuste pärast ning loodab, et lõpptulemus selle siiski korvab.


Aule Kirjastus


 
big_bot