Kontakt | Avalehele
top
bot
Aule Kirjastus
big_top
 

Koostajad

Nii sõnastiku koostajad kui ka toimetaja on noored inimesed, kes slängiga tihedalt kokku puutuvad ja seda ise iga­päeva­elus kasutavad.

Kätlin Vainola (s. 1978) lõpetas 2002. aastal Tallinna Pedagoogika­ülikooli bakalaureuse­kraadiga eesti keele ja kirjanduse erialal. Ta on avaldanud lasteraamatuid, muud lühi­proosat ja kirjutanud laulutekste.

Arvutislängi osa koostaja Lemmit Kaplinski (s. 1980) on tegelnud arvutitega alates 6. elu­aastast. Aastatel 1999‒2002 töötas ta Tartu Kõrgemas Kunstikoolis infotehnoloogia õppejõuna. Õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat, tegeleb praegu trükitehnika muuseumiga.

Toimetaja Andres Aule (s. 1973) on alates 1991. aastast koostanud mitmeid sõna­raamatuid ning töötanud tõlkijana ja toimetajana.

 
big_bot